Mamy w powiecie gaz łupkowy?

Tak poinformowało Starostwo Powiatowe: wicestarosta Andrzej Pawłowski oraz członkowie Zarządu Powiatu – Jacek Andrzej Stachiewicz i Wojciech Rykowski, na zaproszenie PGNiG SA, uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, poświęconych procesowi eksploatacji gazu łupkowego.

 Udział przedstawicieli ciechanowskiego samorządu powiatowego w tym spotkaniu wynika z faktu, że nasz powiat położony jest na obszarze występowania złóż gazu łupkowego, ciągnącym się szerokim pasem od Pomorza po Roztocze. PGNiG SA uzyskało rządową koncesję na poszukiwania tych złóż w powiecie ciechanowskim.