Marek Jakubiak o ochronie małych i średnich przedsiębiorstw

-Chciałbym otworzyć dyskusję o potrzebie powołania instytucji prawnej skutecznie chroniącej zakłady pracy zdefiniowanych jako małe i średnie przedsiębiorstwa. W całej sprawie nie chodzi o ”trochę” pomaganie a skuteczne uratowanie tysięcy przedsiębiorstw budowanych przez dziesiątki lat wysiłkiem milionów Polaków – napisał na FB poseł poprzedniej kadencji, lider Federacji dla Rzeczypospolitej, właściciel Browaru Ciechan Marek Jakubiak.

Hibernacja przedsiębiorstwa to pojęcie obejmujące czasową ochronę firm przed skutkami stanów nadzwyczajnych, która w okresie od trzech do sześciu miesięcy automatycznie:
1. Zamraża relacje gospodarcze międzykontrahentowe,
2. Zamraża wszystkie zobowiązania i należności.
3. Zawiesza postępowania administracyjne oraz karnoskarbowe,
4. Nie nalicza się należności podatkowych ani pochodnych.
5. Zawiesza postępowania sądowe,
6. W okresie Hibernacji nie nalicza się opłat ani odsetek.
7. Obowiązek płacenia wynagrodzeń przez okres hibernacji przejmuje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
8. Do obowiązków przedsiębiorcy należy utrzymanie przedsiębiorstwa w stanie niepogorszonym zdatnym do ponownego uruchomienia.
9. Po okresie hibernacji Banki zobowiązane są do udzielenia kredytu obrotowego niezbędnego do uruchomienia produkcji i sprzedaży.

Przypomnę, że FGŚP powstał w celu ochrony pracowników przed utratą wynagrodzenia w sytuacji, gdyby pracodawca stał się niewypłacalny. Oznacza to, że jeśli pracodawca straci płynność finansową i nie będzie w stanie wypłacić pensji pracownikom, to ich roszczenia zostaną zaspokojone środkami z tego funduszu.

Marek Jakubiak