Maseczki dla mieszkańców gminy Regimin

Pięć tysięcy maseczek ochronnych trafi w sumie do mieszkańców gminy Regimin. Tysiąc z nich już trafiło do najbardziej potrzebujących: seniorów i osób objętych opieką przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od dziś (czwartek, 16 kwietnia) obowiązuje noszenie w miejscach publicznych maseczek zakrywających nos i usta. Od poniedziałku (20 kwietnia) Urząd Gminy Regimin rozpoczyna dostarczanie bawełnianych maseczek z filtrem do każdego z mieszkańców. – Maseczki będą rozdysponowane do domostw według ilości osób zadeklarowanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i według kolejności alfabetycznej sołectw – informuje wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska. – W dystrybucji maseczek pomoże nam 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie.

Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakowska

Część maseczek została uszyta przez Koła Gospodyń Wiejskich w Regiminie i Szulmierzu z materiału zakupionego przez Urząd Gminy, a pozostałe – kupione przez Urząd Gminy w jednej z polskich szwalni.

Fot. FB Marioli Kołakowskiej