Masz kompostownik – zapłacisz złotówkę mniej (od osoby) za wywóz odpadów

21 projektów uchwał przyjęli ciechanowscy radni podczas dzisiejszej (czwartek, 17 grudnia) sesji Rady Miasta. Wszystkie jednomyślnie.

Radni wysłuchali m.in.  sprawozdań z realizacji miejskich programów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy w rodzinie.

– Radni przyjęli nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania lokalnych regulacji do przepisów ustawowych. W gospodarstwach, których właściciele zdecydują się na posiadanie domowych kompostowników, mieszkańcy będą mogli skorzystać z ulgi. Na każdą osobę zamieszkującą w takim domostwie opłata za odbiór odpadów będzie obniżona o 1 zł – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Samorządowcy przyjęli miejskie programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 20021 r. Zdecydowali też, by ulicę biegnącą od ul. Batalionów Chłopskich w kierunku wschodnim do granicy miasta nazwać Amarantową. Unormowali także bieżące kwestie związane ze zbyciem, nabyciem i wydzierżawieniem gminnych nieruchomości.

Rajcy przyjęli także program opieki nad zabytkami na lata 2021-2024 oraz plan pracy Rady Miasta Ciechanów i jej komisji na przyszły rok.

Red

Fot. pixabay.com