Mazowieccy terytorialsi silnym wsparciem z powietrza

Dziewięć Grup Rozpoznania Obrazowego WOT wykorzystujących bezzałogowce FlyEye realizuje zadania w ramach operacji pk. „Silne Wsparcie”. Tylko w pierwszym miesiącu działalności na granicy platformy rozpoznawcze WOT wylatały 200 godzin realizując zadania na korzyść Straży Granicznej i sił własnych. Wśród operatorów bezzałogowców są również żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye są bardzo efektywnym narzędziem, które sprawdza się w dozorowaniu granicy, identyfikowaniu miejsc podejścia imigrantów, ich aktywności, w tym przygotowań do nielegalnego przejścia przez granicę polsko – białoruską. Dzięki kamerom dziennym oraz nocnym – termowizyjnym możliwe jest prowadzenie obserwacji przez całą dobę. Materiał rozpoznawczy jest przekazywany Straży Granicznej oraz wykorzystywany przez wojska własne. Tylko podczas pierwszego miesiąca działań Grupy Rozpoznania Obrazowego WOT wykonały 200 godzin nalotu, co stanowi aż 20% rocznego czasu nalotu zrealizowanego przez WOT w 2020 roku.

Nagranie: DWOT

W ramach operacji pk. „Silne Wsparcie” zadania rozpoznania obrazowego z powietrza realizuje między innymi zespół delegowany z 5. Mazowieckiej Brygady OT.

Bezzałogowce FlyEye są wykorzystywane w WOT od 2019 roku. Do tej pory operatorzy wylatali już ponad dwa tysiące godzin w ramach wsparcia działań kryzysowych oraz szkoleń i ćwiczeń krajowych oraz międzynarodowych. Do zadań rozpoznawczych prowadzonych na największą skalę należy zaliczyć kryzysowe, takie jak dozorowanie pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego, akcje przeciwpowodziowe i poszukiwawcze.

Zestawy BSP FlyEye są na wyposażeniu dwunastu brygad OT, wszystkie posiadają zdolności operacyjne do samodzielnej realizacji zadań lotniczych i prowadzenia działań rozpoznawczych w dzień i w nocy.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT