Mazowiecka KAS przekazała środki ochrony osobistej potrzebującym dzieciom

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie (IAS) przekazała maseczki jednorazowe, rękawiczki nitrylowe, półprzyłbice i środki dezynfekcyjne warszawskiemu Stowarzyszeniu „Tęcza”. Zebrane środki ochrony osobistej pomogą w walce z epidemią COVID-19.

Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” od 30 lat pomaga osobom z niepełnosprawnością wzroku i dodatkowymi złożonymi problemami rozwojowymi. Pracownicy i funkcjonariusze warszawskiej IAS od kilku lat wspierają żoliborskie Stowarzyszenie, aby mogło zapewnić warunki bezpiecznej rehabilitacji, opieki i edukacji niepełnosprawnym dzieciom.

Zależnie od zgłoszonych potrzeb do Stowarzyszenia trafiały transporty z paczkami zawierającymi produkty żywnościowe, kosmetyki pielęgnacyjne lub artykuły szkolne. Pracownicy i funkcjonariusze zbierają również zużyte baterie. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży służą działalności statutowej Stowarzyszenia.

Tym razem przekazaliśmy kilkadziesiąt paczek i toreb wypełnionych m.in. maseczkami, rękawiczkami nitrylowymi, płynami do mycia rąk oraz półprzybicami.

Kolejny raz potwierdziło się stwierdzenie Jeana Anouilha, że „Kto pragnie dobra dla drugiego człowieka, zawsze znajdzie sposób, aby coś dla niego uczynić”.

Fot. KAS Warszawa