Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Do 31 marca Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej czeka na zgłoszenia do czwartej edycji Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wyróżnienie dla najlepiej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu przyznawane raz w roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. To wyraz dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wartość wypracowana na rzecz lokalnej społeczności.

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych oraz spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

Podmioty mogą zgłaszać swoich kandydatów do wyróżnień w każdej z trzech kategorii konkursowych: Rozwój, Reintegracja, Odpowiedzialność.

Każdemu z podmiotów przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej kategorii.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na uroczystej gali podczas V Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, które odbędą się we wrześniu br. w Warszawie. Oficjalne wręczenie wyróżnień nastąpi w trakcie Targów Podmiotów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie: http://mcps.com.pl/aktualnosci/konkurs-mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej-2019/

Nina Mirgos-Kilanowska, Wydział ds. Komunikacji Społecznej
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej