Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla bohaterskiego ciechanowianina

Wczoraj (poniedziałek, 25 stycznia) wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski wręczył Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Waldemarowi Nicmanowi – znanemu działaczowi opozycji antykomunistycznej z Ciechanowa.

Waldemar Nicman to emerytowany związkowiec, działacz samorządowy, społecznik, publicysta i dziennikarz. Wicewojewoda Dąbrowski odwiedził go wczoraj w jego mieszkaniu w Ciechanowie.

-Pan Waldemar Nicman w latach 1989-1991 był przewodniczącym ciechanowskiej „Solidarności”. Podczas stanu wojennego wielokrotnie represjonowany, a w latach 1984-1988 rozpracowany przez SB w akcji pod kryptonimem „Pisarz” za rozprowadzanie prasy podziemnej. Aktywny uczestnik w wyborach 4 czerwca 1989 r. po stronie Komitetów Obywatelskich „S”. Przewodniczący Miejskiego Komitetu Obywatelskiego w Ciechanowie, który wygrał wybory samorządowe w 1990 roku – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki. – Waldemar Nicman otrzymał nagrodę „Drzwi do wolności”, przyznawaną przez Kapitułę Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Odznaczony medalem za zasługi dla Ciechanowa. Za swoją działalność podczas stanu wojennego w wydawnictwie podziemnym został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej MUW: – Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenie otrzymują osoby zasłużone: w budowaniu wspólnoty  obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, w rozwoju nauki, w rozsławianiu dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, w rozwoju społecznym i umacnianiu więzi z Polakami za granicą, w budowaniu dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Redakcja ciechtivi.pl składa Panu Waldemarowi serdeczne gratulacje.

red

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki