MEDIA I WARTOŚCI

Oświadczenie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim w sprawie roli wychowawczej środków społecznego przekazu .

 1. Obchodzimy w tych dniach w naszym kraju pierwszy Tydzień Wychowania. To bardzo cenna i niezwykle potrzebna inicjatywa Kościoła Katolickiego w Polsce. Z pewnością przyczyni się ona do większego zainteresowania problematyką wychowania dzieci i młodzieży w naszych domach, szkołach i parafiach. Dzisiaj szczególnie ważna jest współpraca między wszystkimi podmiotami, którym leży na sercu mądre i odpowiedzialne kształtowanie postaw i wartości młodego pokolenia. W trudnym procesie wychowania niezwykle ważną rolę odgrywają środki masowej komunikacji, które powinny wspierać rodziców i nauczycieli w kształtowaniu serc oraz sumień młodych ludzi. Niestety, bardzo często ludzie mediów zapominają o tym istotnym obowiązku i w różny sposób promują postawy, które szkodzą dzieciom i młodzieży, niszcząc w pewnym stopniu wysiłek wychowawczy rodziców, nauczycieli, duszpasterzy i katechetów.

2. Problem negatywnego wpływu massmediów na młodych ludzi dobrze widzimy na przykładzie sporu, który od kilku tygodni toczy się w naszym kraju w związku z zatrudnieniem w Telewizji Polskiej człowieka jawnie promującego satanizm. Adam „Nergal” Darski, biorący udział w programie „The Voice of Poland”, nie ukrywa swoich poglądów satanistycznych. „W swojej publicznej działalności – czytamy w oświadczeniu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy – dokonuje licznych profanacji, bezczeszczenia symboli Kościoła Katolickiego, poniża godność katolików. Profanacje te mają miejsce podczas koncertów zespołu Behemoth, którego Darski jest liderem, znajdują wyraz w tekstach utworów tego zespołu, na stronach internetowych zespołu, w kręconych przez Behemoth teledyskach, a także materiałach i gadżetach promocyjnych. Działalność ta nie jest incydentalna i nie odnosi się do jakiejś dalszej przeszłości. Profanacje dokonywane są od lat, ale obecnie są szczególnie nasilone”. Głęboko boli fakt, że tego rodzaju postać jest jurorem w programie telewizyjnym oglądanym przez setki tysięcy dzieci i młodzieży.

3. Popieramy wszystkie krytyczne głosy w tej sprawie. Solidaryzujemy się z listem abp. Sławoja Leszka Głódzia, przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, napisanym do prezesa zarządu TVP Juliusza Brauna. Popieramy sprzeciw wyrażony przez bp. Wiesława Meringa, który wezwał do wysyłania protestów do dyrekcji TVP2. Udzielamy moralnego wsparcia Katolickiemu Stowarzyszeniu Dziennikarzy oraz solidaryzujemy się ze wszystkimi innymi formami protestu ze strony partii politycznych, organizacji społecznych i ludzi dobrej woli, którzy nie pozostają obojętni na negatywne i demoralizujące treści przekazywane przez środki masowej komunikacji.

4. W tym kontekście warto podkreślić, że podstawowe funkcje mediów to nie tylko informacja i rozrywka, ale także wychowanie. Dlatego w swoim funkcjonowaniu media tak publiczne jak i prywatne nie powinny się kierować jedynie kryterium zysku czy oglądalności, ale winny służyć godności ludzkiej, pomagając ludziom żyć dobrze i działać jako osoby we wspólnocie. Środki masowej komunikacji czynią to, kiedy zachęcają ludzi, by byli świadomi własnej godności, wnikali w myśli i uczucia innych ludzi, pielęgnowali poczucie wzajemnej odpowiedzialności, oraz by wzrastali w wolności osobistej, w poszanowaniu dla wolności innych i w zdolności do dialogu.

5. Środki społecznego przekazu potrafią zarówno umacniać, jak i niszczyć tradycyjne wartości w sferze religii, kultury i rodziny Używając pewnej metafory można powiedzieć, że media są współczesnym „areopagiem”. Tego rodzaju określenie zwraca uwagę na ich pozytywne oddziaływanie na życie ludzi i społeczeństw. Mówiąc o współczesnych „areopagach” podkreśla się, że pierwszym z nich jest właśnie świat środków masowego przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni z niej „globalną wioskę”. Dzięki mediom mogą być kształtowane takie pozytywne postawy jak otwartość na ludzi inaczej myślących, zainteresowanie odmiennymi kulturami, szacunek dla innych wartości, głębsze rozumienie siebie i świata.

6. W pierwszym Tygodniu Wychowania apelujemy do ludzi mediów o większą wrażliwość na kształtowanie odpowiednich postaw dzieci i młodzieży. Sprzeciwiamy się wszelkim treściom przekazywanym przez środki masowej komunikacji, które podważają podstawowe zasady moralne oraz promują niewłaściwy obraz człowieka i świata. Mamy nadzieję, że w naszych mediach coraz rzadsze będą przypadki obecności zła, przemocy czy treści satanistycznych. Wychowanie to nasza wspólna troska, ponieważ – jak mawiał ordynat Jan Zamoyski – „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Płock, dn. 12 września 2011 r.

 

Podpisali:
Ks. dr Andrzej Kobyliński – przewodniczący, mgr Kazimierz Cieślik, prof. PWSZ dr Ewa Czarnecka, lek. med. Hanna Duda, dr Elżbieta Grzybowska, prof. dr hab. Janusz Kempa, p. Tomasz Korga, mgr Anna Kozera, mgr Mirosław Koźlakiewicz, ks. dr Mirosław Milewski, dr Renata Sikora, prof. dr hab. Janusz Zieliński.