Miasto kupi nieruchomości od Akademii Humanistycznej?

Budynek biurowy i badawczy park botaniczny znajdujące się przy ciechanowskich “Kanałach” chce sprzedać Akademia Humanistyczna. Nieruchomościami zainteresowane jest miasto.

Na jutrzejszej (czwartek, 28 kwietnia) sesji Rady Miasta Ciechanowa rajcy będą głosowali m.in. nad projektem uchwały upoważniającej prezydenta do “podjęcia działań zmierzających do nabycia prawa wieczystego użytkowania…” tych nieruchomości położonych na dwóch działkach o łącznej powierzchni ok. 0,44 ha.

Na pierwszej z działek znajduje się m.in. trzykondygnacyjny budynek biurowy, w którym przed laty mieściła się Fundacja “Czysta Wkra”, a po przejęciu przez Wyższą Szkołę Humanistyczną (dziś AH) – wydział ochrony środowiska. Druga działka jest zagospodarowana jako badawczy park botaniczny.

Wiceprezydent Ciechanowa Ewa Gładysz w uzasadnieniu do projektu uchwały pisze, że: “W przypadku nabycia – Gmina Miejska Ciechanów w/w zabudowaną nieruchomość wykorzystałaby na siedzibę Urzędu Miasta Ciechanów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej, natomiast urządzony park botaniczny (…) wykorzystany zostałby na cel dotychczasowy, jako zadanie własne Gminy”.

msz