MIESZKAŃCY CHRUSZCZEWA MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Wójt Gminy Ciechanów informuje, iż od dnia 28 lipca mieszkańcy wsi Chruszczewo mogą zgłaszać się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o, ul. Gostkowska 81 w celu ustalenia warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.