Mieszkańcy gminy Ciechanów będą mogli kupić tańszy węgiel

Kolejna gmina z powiatu ciechanowskiego – Ciechanów rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców chcących zakupić węgiel w preferencyjnych cenach.

Przypomnijmy, że dzięki rządowemu wsparciu samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów po maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Obecnie ceny w prywatnych składach kształtują się w okolicach 3,8 tys. zł za tonę.

– W związku z aktualnie procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, gmina Ciechanów, wychodząc naprzeciw ewentualnym potrzebom mieszkańców, szacuje zapotrzebowanie na ilość węgla niezbędnego do zamówienia dla mieszkańców – informuje zastępca wójta gminy Ciechanów Artur Frączkowski. – Działania te są konieczne do określenia skali potrzeb gospodarstw domowych na węgiel i tym samym odpowiednie zaplanowanie działań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy Ciechanów. Gospodarstwa domowe, spełniające warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego, które są zainteresowane zakupem węgla na preferencyjnych warunkach, uprzejmie proszę o przedłożenie wniosku o zakup preferencyjny w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów.

Wniosek można pobrać na stronie: https://gminaciechanow.pl/wiadomosci/55117/zakup-wegla-na-preferencyjnych-warunkach-

red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne