Minister i generałowie u druhów z OSP. Z decyzjami, promesami i konsultacjami

Konsultacje społeczne projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz wręczenie decyzji na włączenie nowych jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla kilkunastu jednostek OSP z północnego Mazowsza – było tematem spotkania wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika, komendantów Państwowej Straży Pożarnej: głównego – nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka i mazowieckiego – nadbryg. Jarosława Nowosielskiego.

Spotkanie odbyło się w Szydłowie, w powiecie mławskim. Do KSRG włączono cztery kolejne jednostki z północnego Mazowsza.

Promesy na zakup nowych wozów otrzymały także dwie jednostki OSP z powiatu ciechanowskiego: OSP Opinogóra Górna i OSP Łysakowo. Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych finansują Narodowy oraz Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, MSWiA, KSRG oraz środki pozyskane z odpisów z firm ubezpieczeniowych.

Red

Fot. Marek Szyperski