Mistrz i jego uczniowie

Pod tym tytułem w wypełnionej po brzegi (trzeba było dostawiać krzesła) sali Oranżerii opinogórskiego Muzeum Romantyzmu odbył się koncert wiolonczelisty prof. Pawła Roka, jego najlepszych uczniów – Emilii Jackiewicz i Wawrzyńca Afeka oraz japońskiej pianistki Kazuko Tsuji.

547 koncert zapoczątkowała aria Jana Sebastiana Bacha, którą to wykonanie prof. Rok poświęcił ofiarom mordu w Katyniu, katastrofy w Smoleńsku, św. Janowi Pawłowi II i zmarłemu przedwcześnie wójtowi gminy Opinogóra Stanisławowi Wietesce.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=pR9w924Ka44′]