Młodzi artyści docenieni i dofinansowani

33 stypendia artystyczne z Funduszu „Sztuka Młodych” wręczono wczoraj w Kawiarni Artystyczna Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Fundusz zasilany jest pieniędzmi zbieranymi podczas Koncertu Noworocznego „Gala”.

– Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 45 wniosków, z czego 6 niestety nie spełniało wymogów regulaminu – poinformowało Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

Komisja konkursowa w składzie: Jan Andrzej Kaluszkiewicz – starosta ciechanowski, Elżbieta Kuminiarczyk – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ciechanowskiego, Adam Krzemiński – radny Rady Powiatu Ciechanowskiego, Małgorzata Milewska – wicedyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie przyznała jednorazowe stypendia, które otrzymali:

Weronika Maluchnik, Kamil Humięcki, Gabriela Zembrzuska, Daria Żochowska, Małgorzata Tenderenda, Hubert Podlasik, Franciszek Kołakowski, Julia Goździewska, Weronika Goździewska – po 500 zł;

Aniela Stypik, Zofia Konwerska, Natasza Pepłowska, Zofia Jackowska, Maria Jackowska, Antonina Falkowska, Dawid Jezierski, Alicja Kaszubowska, Marceli Grzegorzewski, Alicja Pabich, Barbara Kolak – po 1,1 tys. zł;

Małgorzata Pilzak, Kaja Grzelak, Jakub Jeskie – po 1,5 tys. zł;

Teatr “Rozmyty Kontrast”, Formacja Artystyczna FreakShow , Zespół Kucanki, Teatr „Klaps”, Teatr „Klapsik”, Zespół KOP , Daria Piotrowska, Zespół Quintet, Zespół Zgrany oraz Skrzaty Dominika – po 2 tys. zł dla grupy;

Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” – 3 tys. zł.

Od lewej: poseł Anna Cicholska, starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta Marek Marcinkowski

W uroczystości wręczenia stypendiów wzięła udział poseł Anna Cicholska. Łączna wartość przyznanych stypendiów w tegorocznej edycji konkursu wyniosła 40 tys. 600 zł. Fundusz „Sztuka Młodych” został utworzony dla potrzeb wspierania młodych adeptów sztuki w zakresie tańca, plastyki, muzyki, śpiewu, teatru i innych form artystycznych realizowanych przez osoby kształcące się i działające w instytucjach upowszechniania kultury oraz placówkach oświatowych z powiatu ciechanowskiego.

Red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie