Młodzi radni z gminy Regimin rozpoczynają działalność

Oficjalną działalność rozpoczyna Młodzieżowa Rada Gminy Regimin. Jutro (środa, 23 listopada) odbędzie się jej pierwsza sesja.

W programie obrad sesji, zwołanej przez przewodniczącego „dorosłej” Rady Gminy Regimin Józefa Mysiakowskiego znalazły się m.in.: ślubowanie młodych radnych, wybór przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Regimin, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza oraz opiekuna MRG.

Początek obrad – godz. 9, miejsce – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Regiminie.

Młodzi radni (15 osób) reprezentują trzy gminne szkoły podstawowe w: Regiminie, Szulmierzu i Zeńboku.

red