Mniej buraków, więcej zbóż i warzyw

Jak zmieniła się mazowiecka wieś – są wyniki ostateczne Spisu Rolnego 2020 r.

– Mazowieckie rolnictwo na tle całej Polski w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020: niższy niż średnio w kraju udział użytków rolnych w dobrej kulturze, a także niższy odsetek powierzchni zasiewu rzepaku i rzepiku oraz buraków cukrowych. Za to większe niż przeciętne w Polsce znaczenie ma uprawa zbóż i warzyw gruntowych. W porównaniu z poprzednim spisem rolnym z 2010 r. Mazowsze umocniło swoją pozycję pod względem pogłowia bydła, drobiu i trzody chlewnej – informuje Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Grafika: Urząd Statystyczny w Warszawie

Red

Fot. Marek Szyperski