Molewski i Malinowski wśród zwycięzców

Przedstawiciele Szkół Społecznych z Ciechanowa  wśród zwycięzców Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla Gimnazjum „Hieronymus”2013.

Kardynał Nycz i ciechanowianie: Kacper Molewski (z lewej) i Krzysztof Malinowski.

23 maja w rezydencji Arcybiskupów Warszawskich odbyła się uroczystość zakończenia VII edycji Kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla Gimnazjalistów „Hieronymus” 2013. Tegoroczny Konkurs dotyczył: Dziejów Apostolskich oraz Listów Św. Pawła Apostoła do  Rzymian; Galacjan ;  1 i 2 List do Koryntian. Wśród zwycięzców znaleźli się  przedstawiciele  ciechanowskich Społecznych Gimnazjów; laureatem został Kacper Molewski – uczeń Gimnazjum TWP, a finalistą – Krzysztof Malinowski ze Społecznego Gimnazjum STO. Sukcesy chłopców są też sukcesami ich katechetów, którzy z nimi pracowali. Kacpra Molewskiego przygotowywał Piotr Świercz, a Krzysztofa Malinowskiego Józef Michalski.

Tradycyjnie na tej uroczystości pojawił się Arcybiskup Metropolita Warszawski -Kardynał Kazimierz Nycz, przedstawiciele Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, Kuratorium Oświaty i Komisji Konkursu Wiedzy Biblijnej „Hieronymus”.

Spotkanie rozpoczął ks. dr Marek Przybylski – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego , który powitał zebranych gości, uczestników ,katechetów , opiekunów i poprosił o zabranie głosu ks. kardynała Kazimierza Nycza. W krótkim wystąpieniu ks. kardynał  podkreślił bardzo dobrą wiedzę wszystkich uczestników konkursu. Zwrócił szczególną uwagę na trudności Listów św. Pawła, które osobom dorosłym sprawiają wiele problemów, a młodzi ludzi tak perfekcyjnie opanowali wiedzę i zagadnienia teologiczne tych listów. Na zakończenie swojego wystąpienia poprosił tych, którzy kończą gimnazjum, by zachęcili swoich młodszych kolegów do wzięcia udziału w przyszłorocznym Konkursie.

W tym roku uroczystość była podwójna, albowiem nagradzano także finalistów i laureatów Konkursu o Prymasie Tysiąclecia- Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Główną częścią tej uroczystości było jednak wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród dla finalistów i laureatów Konkursu „Hieronymus”. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej ks. dr Andrzej Banaszek poinformował wszystkich, że w tegorocznej edycji Konkursu wzięło udział około 2500 uczniów z ponad 120 gimnazjów  województwa mazowieckiego. Do rozgrywki finałowej dostało się 51 uczniów z 20 gimnazjów. Po sprawdzeniu prac finałowych okazało się, że  17 osób uzyskało ponad 50 proc. punktów i zdobyło tytuł finalisty, natomiast 34 osoby wywalczyły tytuł laureata, ponieważ uzyskały ponad 75 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Wręczenie nagród i dyplomów rozpoczęto od katechetów. W sposób szczególny podziękowano tym, którzy wprowadzili największą liczbę uczestników. Następnie wręczano dyplomy i zaświadczenia dla finalistów i laureatów. Zdobywca pierwszego miejsca- Stanisław Snopek – z  Gimnazjum Dwujęzycznego nr 53 w Warszawie otrzymał jeszcze dodatkową nagrodę- udział w pielgrzymce do grobów Św. Piotra i Pawła w Rzymie.

Spotkanie zakończyło wystąpienie przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Warszawie, po którym wszystkim zebranym  błogosławieństwa udzielił  arcybiskup metropolita warszawski – ks. kardynał Kazimierz Nycz.

j