Można składać wnioski o medale za 50-lat małżeństwa

Nieżyjący już wójt gminy Opinogóra Górna Stanisław Wieteska mawiał, że to medal, na który trzeba pracować 18263 dni. Nie jest przyznawany za bohaterskie czyny na polu walki, sportowe sukcesy, czy wielkie odkrycia. To medal, który zdobywa się ciężką, codzienną, szarą pracą przez 50 lat. Mowa o przyznawanym przez prezydenta RP „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

– Już można składać wnioski o przyznanie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” – poinformował właśnie ciechanowski Urząd Miasta. – Odznaczenia mogą otrzymać małżeństwa, które przeżyły wspólnie 50 lat. Złożenie wniosku i otrzymanie medalu są bezpłatne.

Medal mogą otrzymać osoby zameldowane na pobyt stały w Ciechanowie lub na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim mogą wnioskować o medal nie wcześniej niż na pół roku przez 50-tą rocznicą ślubu. Wnioski mogą składać też małżeństwa, które już przeżyły swoje tzw. “Złote Gody”, ale jeszcze nie otrzymały odznaczenia.

Wzór dokumentu, który należy wypełnić można pobrać na stronie www Urzędu Miasta  http://bip.umciechanow.pl/jak_zalatwic_sprawe/USC_K23.html oraz w ratuszu, w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego.

Wypełniony i podpisany przez oboje małżonków wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego (plac Jana Pawła II 6, pokój nr 7 lub 8). Do wglądu wymagane są dowody osobiste.

Wniosek nie musi być jednak złożony w ratuszu przez samych zainteresowanych. Może zostać dostarczony przez inną osobę. To szczególnie istotne z uwagi na pandemię COVID-19, kiedy seniorzy pozostają w domach. W takim przypadku do wglądu potrzebne będą jednak kserokopie dowodów osobistych osób, które wniosek podpisały.

Odznaczenia są wręczane w drugiej połowie roku. W roku ubiegłym w Ciechanowie otrzymało je 12 par małżeńskich świętujących „Złote Gody”.

Red

Fot. UM Ciechanów