Msza św. w dawnej formie – w dwóch miejscach w diecezji płockiej. Jest dekret Biskupa Płockiego

Biskup Płocki Piotr Libera zdecydował, że w diecezji msze św. w tzw. rycie trydenckim (sprzed Soboru Watykańskiego II) odprawiane będą w dwóch miejscach: w kaplicy ku czci św. Anny w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Płocku i sanktuarium św. Rocha w Sadykierzu (parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, powiat pułtuski”.

– Przywołując starożytną zasadą: sentire cum Petro, nowe zarządzenia są wyrazem troski o duchowe dobro „tych, którzy się zakorzenili w uprzedniej formie celebracji i potrzebują czasu na powrót do Rytu Rzymskiego promulgowanego przez świętych Pawła VI i Jana Pawła II”, co wyraził papież Franciszek w Liście do biskupów całego świata w celu przedstawienia motu proprio „Traditionis custodes” o stosowaniu liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. – napisał Biskup Płocki w swym dekrecie.

Pełna treść dekretu: https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/dekret-biskupa-plockiego-w-zwiazku-z-publikacja-listu-apostolskiego-w-formie-motu-proprio-traditionis-custodes-papieza-franciszka-z-dnia-16-lipca-2021-r

red

Fot. deon.pl/Msza św. trydencka