Mundury u “Bema”

Z początkiem nowego roku szkolnego Technikum nr 1 w ciechanowskim Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema wzbogaci się o nową klasę – Oddział Przygotowania Wojskowego.

– Otrzymaliśmy pozytywną opinię Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i zgodę Ministra Obrony Narodowej na utworzenie Klasy Wojskowej z ZS Nr 1 – poinformowała starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. – To nowe możliwości kształcenia dla naszej młodzieży. Dziękuję panu wicestaroście Stanisławowi Kęsikowi i kierowniki wydziału edukacji panu Markowi Marcinkowskiemu za zaangażowanie i nadzór merytoryczny nad przygotowaniem wniosków i procedurą akredytacji w MON.
Wszystkich chętnych zapraszamy – rekrutacja trwa.

Fot. 5. MBOT