Muzeum Romantyzmu w Opinogórze znów wśród najlepszych

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze po raz kolejny zostało wyróżnione za swoją działalność edukacyjną. W XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” o tytuł najciekawszej wystawy, najlepszego muzealnego projektu edukacyjnego, najlepszego muzealnego projektu otwartego i najlepszego wydawnictwa muzealnego 2018 roku ubiegało się rekordowo wiele, bo aż 110 zdarzeń muzealnych.

Projekt „Jednodniowe Pobyty Edukacyjne”, który rywalizował z wydarzeniami organizowanymi m.in. przez duże muzea jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, czy Państwowe Muzeum Etnograficzne, zrodził się z obserwacji potrzeb dzieci i młodzieży odwiedzających Zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy oraz licznych rozmów z ich opiekunami.

Przyjazd do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest okazją dla dzieci i ich opiekunów do całodziennego przebywania w pięknym, twórczym i bogatym w bodźce edukacyjne miejscu, w którym dzieci mają możliwość obcowania ze sztuką, historią, przyrodą i muzyką oraz nauki poprzez zabawę. Całodzienne bloki zajęć dla przedszkolaków i uczniów przyjeżdżających do Muzeum łączą lekcje muzealne na ekspozycjach o różnorakiej formie związanej z epoką romantyzmu, lekcje w terenie, warsztaty kreatywne, zajęcia z hipoterpii, zajęcia muzyczne przy zabytkowych instrumentach. Ich celem jest stworzenie tematycznej całości programowej, która ma dać dzieciom możliwość i ułatwić im umiejscowienie romantyzmu w ramach ich światopoglądu, ale także upowszechniać wiedzę o romantyzmie, o historii miejsca, zbiorach, wystawach czasowych, architekturze, zabytkowym parku i muzealnym zwierzyńcu.

Do realizacji zajęć wykorzystywane są zasoby całego Zespołu Pałacowo-Parkowego, wiedza i doświadczenie pracowników Muzeum wielu działów, którzy każdorazowo są otwarci na tworzenie spotkań dostosowanych do zainteresowań, wieku oraz potrzeb programowych zgłaszanych przez konkretnych opiekunów grup odwiedzających Muzeum.

Przez cały 2018 r. organizowano zajęcia w każdej z części Muzeum. We Dworze Krasińskich na ekspozycji odbywały się zajęcia o malarstwie (w ramach Galerii Jednego Obrazu dla Dzieci prezentowano tradycje polowań konnych na przykładzie „Polowania Cesarskiego w Gödöllö” Wojciecha Kossaka z użyciem rekwizytów), zajęcia przy zabytkowym fortepianie (dzieci mogły oglądać wnętrze rozebranego na części XIX wiecznego fortepianu), na tarasie Dworu organizowano warsztaty kreatywne pisania listów oraz malowania tuszem pawim piórem. Na terenie Folwarku organizowano zajęcia plenerowe (warsztaty malowania na deskach z wiatrołomów z muzealnego parku) oraz lekcje w terenie związane z ptaszarnią. W okresie zimowym wykorzystywano zasoby Oranżerii – w Sali Koncertowej odbywały się lekcje muzealne o zwyczajach w epoce (np. lekcje muzealne o modzie w epoce romantyzmu połączone z eko-warsztatami („Na-Strojownia”) o ubiorze z epoki, „Zabawkarium” (warsztaty rozwijające tematykę lekcji muzealnej „W co się bawić? Zabawy i zabawki Z. Krasińskiego), czy zajęcia o heraldyce organizowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach pobytów zimowych (Ferie w Muzeum) prezentowano także cykl inspirowany podróżami Zygmunta Krasińskiego przez 5 krajów Europy, gdzie każdy dzień tygodnia poświęcono architekturze, sztuce i muzyce innego kraju. W neogotyckim Pałacyku prowadzono lekcje muzealne, a budynek był pretekstem do zajęć o architekturze neogotyckiej. Zajęcia organizowano także w plenerze (np. plener malarski przy Pałacyku, gra terenowa dla dzieci). Do zrealizowania projektu wykorzystano zasoby instrumentów muzycznych w Muzeum oraz wykształcenie pracowników Działu Edukacji do prezentacji muzyki z epoki romantyzmu (lekcje o twórczości wielkich muzyków z epoki, historii i budowie instrumentów: zabytkowego fortepianu z płytą drewnianą, XX w. fortepianu koncertującego z okresu I.J. Paderewskiego, pianina, zabytkowego fortepianu “Żyrafa” zakładają aktywne zwiedzanie zasobów Muzeum i odbywają się w formie spaceru po obiektach, w których dzieci mogą zarówno obejrzeć ekspozycje malarstwa, jak i zajrzeć do wnętrza zabytkowych instrumentów).

Rozwinięty został także blok zajęć łączących poznawanie zasobów ekspozycji z edukacją ekologiczną w zabytkowym parku oraz o zabytkowej roślinności. Zasoby zielone parku, nowopowstała ptaszarnia i stajnia są kanwą do opowieści o życiu w XIX w. (np. lekcje i spotkania prowadzone przez architekta krajobrazu i hipoterapeutę oraz zajęcia sezonowe: „Roślinarium” – sadzono 3m okazy drzew, przygotowywano własne sadzonki roślin na Warsztatach Małego Ogrodnika, „Eko-Robakarium” – dzieci miały możliwość obejrzenia wybranych okazów stawonogów, bezkręgowców, płazów i owadów zamieszkujących teren Muzeum). Realizowano także zajęcia jeździeckie prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora jazdy konnej i hipoterapeutę.

Na cele zajęć edukacyjnych w czerwcu 2018 r. otwarto nową Wystawę Multimedialną w Oranżerii dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych.

Dla placówek edukacyjnych (szkół i przedszkoli) przygotowano 5 pakietów pobytów całodziennych w ramach Jednodniowych Pobytów Edukacyjnych dla dzieci (w ich ramach także wyżywienie z własnej gastronomii). Do Muzeum można przyjeżdżać o każdej porze roku od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość dostosowania zajęć podczas pobytu dzieci do potrzeb danego systemu edukacji szkolnej, preferencji nauczyciela, możliwość dopasowania zajęć do programów profilowych danych szkół i przedszkoli, w tym swobodnego układania wybranych bloków tematycznych podczas przyjazdu całodniowego dzieci, co pozwala na uatrakcyjnienie oferty Muzeum poprzez umożliwienie realizacji części programu edukacyjnego szkoły w ramach przyjazdu do Opinogóry.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” miała miejsce 30 września 2019 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Autor: Paulina Rybczyńska

Fot. Archiwum Muzeum Romantyzmu