Muzeum zaprasza na promocję książki prof. Juszkiewicza

Promocja książki „Działania militarne na Północnym Mazowszu i w Korytarzu Pomorskim 1920” pióra prof. dr hab. Ryszarda Juszkiewicza odbędzie się we wtorek – 15 maja, w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Początek – godz. 17.

Sylwetka prof. Juszkiewicza:

Ryszard Juszkiewicz urodził się 1.01. 1928 r. w Janowie nad Orzycem. W 1941 r. zamieszkał w Mławie, gdzie w 1949 r. ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego. W 1952 roku – Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (I stopnia), a w 1959 studia prawnicze II stopnia. W tymże roku ukończył również zaocznie studia na Wydziale Historii UW.
Za rozprawę  „Mławskie Mazowsze w latach 1939-1945”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława  Herbsta, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Praca ta ukazała  się drukiem.
Pracę habilitacyjną Wrzesień 1939 roku na Mazowszu Północnym obronił w 1991 r. na Uniwersytecie M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1996 r.
W latach 1952-1988 pracował jako sędzia przewodniczący Wydziału Cywilnego w Sądach
Powiatowych w Mławie i Żurominie. Od 1990 do 1993 – dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej.
W okresie 1979-1982 doradca Solidarności  Oddział w Mławie, oraz naczelny redaktor pisma tej organizacji „Solidarność Zawkrzeńska”.
Senator RP dwóch kadencji (1989-1993). Przez trzy lata pracownik naukowy WSP w Olsztynie (kierownik Zakładu Historii Administracji, Parlamentaryzmu i Samorządności). Długoletni kierownik Stacji Naukowej w Mławie. Inicjator i współtwórca Państwowej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie, przez 4 lata jej prorektor i wykładowca historii. Współtwórca Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, wielu tablic pamiątkowych i pomników (w tym Pomnika Piechura na polu bitwy pod  Uniszkami).
Autor i współautor 32 książek o tematyce historycznej oraz 600 artykułów i prac przyczynkarskich. Inicjator zjazdów b. żołnierzy Armii „Modlin”. Właściciel unikatowych zbiorów dotyczących II wojny światowej oraz galerii portretów polskich dowódców. Członek wielu towarzystw naukowych.