Na Mazowszu ruszyło pierwsze Test & Go

28 maja w Czerwińsku nad Wisłą ruszyło pierwsze na Mazowszu centrum testowe Test & Go. Ratownicy medyczni 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pobierają próbki do badań od pracowników sezonowych tamtejszych plantacji truskawek.

28.05. 2020 CZERWINSK NAD WISLA 5 MBOT POBIERANIE WYMAZOW U PRACOWNIKOW SEZONOWYCH Z UKRAINY WALK & GO FOT.DWOT

Wczoraj w Czerwińsku nad Wisłą żołnierze 5. Brygady zorganizowali mobilny punkt poboru próbek na obecność koronawirusa.

28.05. 2020 CZERWINSK NAD WISLA 5 MBOT POBIERANIE WYMAZOW U PRACOWNIKOW SEZONOWYCH Z UKRAINY WALK & GO FOT.DWOT

Napływ z zagranicy dużej ilości pracowników sezonowych, którzy szukają zarobku na plantacjach truskawek w okolicach Czerwińska, spowodował konieczność przebadania ich pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Centrum testowe mogło ruszyć dzięki współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, lokalnego samorządu oraz KRUS.

28.05. 2020 CZERWINSK NAD WISLA 5 MBOT POBIERANIE WYMAZOW U PRACOWNIKOW SEZONOWYCH Z UKRAINY WALK & GO FOT.DWOT

Zorganizowane przez żołnierzy centrum Test & Go zostało rozstawiona przy Urzędzie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą i składa się z mieszkalnych kontenerów wojskowych oraz namiotów, które tworzą 3 strefy: strefę wyczekiwania, strefę pobierania materiału do badań. Wymazy są pobierane od osób,  które wcześniej zostały zgłoszone przez KRUS do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Wczoraj wykonano ponad 90 testów, a na dziś zaplanowanych jest ponad 60.

28.05. 2020 CZERWINSK NAD WISLA 5 MBOT POBIERANIE WYMAZOW U PRACOWNIKOW SEZONOWYCH Z UKRAINY WALK & GO FOT.DWOT

Pobieranie wymazów staje się jednym z głównych zadań WOT w ramach operacji Odporna Wiosna. Obecnie w . MBOT działa 5 mobilnych zespołów wymazowych, złożonych z mazowieckich terytorialsów oraz żołnierzy jednostek operacyjnych. Zespoły te codziennie wykonują ok 100 wymazów na terenie Mazowsza. Od początku trwania operacji przeciwkryzysowej ratownicy medyczni 5. MBOT pobrali łącznie ponad 4,5 tysiąca wymazów.

28.05. 2020 CZERWINSK NAD WISLA 5 MBOT POBIERANIE WYMAZOW U PRACOWNIKOW SEZONOWYCH Z UKRAINY WALK & GO FOT.DWOT

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej