Na Mazowszu z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego skorzystało 102 tys. dzieci

Rodzice w województwie mazowieckim złożyli 97 tys. wniosków o przyznanie świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w 2022 roku. Z tego tytułu ZUS wypłacił ponad 517 mln zł.

Program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) został uruchomiony w styczniu 2022 roku, jako jedno z narzędzi wsparcia dla rodzin z dziećmi. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Rodzic decyduje czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia może raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

W 2022 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 620,5 tys. wniosków na 657,8 tys. dzieci. Kwota środków wypłaconych w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego przekroczyła 3,5 mld złotych.

– Rodzice z Mazowsza złożyli 97 tys. wniosków o przyznanie rodzinnego kapitału opiekuńczego, które dotyczyły ponad 102 tys. dzieci. W 2022 roku na ten cel Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie mazowieckim przekazał 517 mln złotych – informuje Wojciech Ściwiarski rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Wniosek o RKO złożony w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesięcy, sprawia, że świadczenie będzie wypłacane od 12.miesiąca życia dziecka. Jeśli rodzic się spóźni i złoży wniosek po ukończeniu przez dziecko 13. miesiąca życia, to wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 tys. zł na dziecko) będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.

– Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy cały czas są przyjmowane. Można je składać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia – dodaje rzecznik.

Rodzice z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi również mogą ubiegać się o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jednak aby otrzymać wsparcie muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu RKO-U przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne