Naczelny Rabin RP w Ciechanowie

Na zaproszenie Muzeum Szlachty Mazowieckiej i portalu 06-400 gościł w Ciechanowie Naczelny Rabin RP Michael Schudrich.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=L_NuxeLyBuY’]

Szacownego gościa w imieniu władz miasta powitał wiceprezydent Cezary Chodkowski.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=-3-uX3cvxTA’]

a