Nadal można składać wnioski o Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia od 1 stycznia 2022 roku. Do tej pory do ZUS-u wpłynęło ich niemal 606 tys., w województwie mazowieckim ponad 94 tys.

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) nie jest opodatkowany i przysługuje bez względu na dochód rodziny. W jego ramach rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

– Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. złotych na drugie i każde kolejne dziecko. To rodzic decyduje w jakiej formie otrzyma świadczenie: w wysokości 500 zł przez dwa lata lub w wysokości 1 000 zł przez rok. W okresie wypłaty świadczenia można raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. Rodzinny kapitał opiekuńczy ZUS wypłaca wyłącznie na wskazany we wniosku numer konta – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy wraz z załącznikami można złożyć od 1 stycznia 2022 roku tylko drogą elektroniczną przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną. Do tej pory rodzice i opiekunowie w całym kraju złożyli blisko 605,7 tys. takich wniosków na około 642,9 tys. dzieci.

Najwięcej wniosków o RKO złożono w województwie mazowieckim, bo 94,5 tys., na prawie 100 tys. dzieci, a następnie w województwie śląskim 64,7 tys. wniosków. Najmniej w województwie opolskim (13,7 tys.) i lubuskim (15,1 tys.).

Wnioski o RKO można składać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc życia. Złożenie wniosku w tym przedziale czasowym daje gwarancję wypłaty świadczenia od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąca życia. Jeżeli wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy rodzic złoży po ukończeniu przez dziecko 13. miesiąca życia, kapitał przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie. To oznacza, że łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 tys. na dziecko) będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.