Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ojrzeń

Radni gminy Ojrzeń obradowali na IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Przyjęli szereg uchwał m.in. o: wyrażeniu woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ojrzeń, współpracy z Fundacją Partnerską Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” przy realizacji poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń, zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=uDq70IB9ppw’]