Narodowe Czytanie w Muzeum Romantyzmu

W sobotę 7 września w Muzeum Romantyzmu W Opinogórze odbyło się ósme z kolei Narodowe Czytanie, pod patronatem pary prezydenckiej.

Wśród zaproponowanych 8 nowel czytane były fragmenty dwóch: „Katarynka” Bolesława Prusa oraz „Dym” Marii Konopnickiej. Autorka powiązana jest z Ciechanowem – pokochała to miasto, interesowała się jego życiem kulturalnym , często odwiedzała tutaj swojego syna – Jana.

Najważniejszym pozostaje jednak fakt że Maria Konopnicka była pod dużym wpływem twórczości Zygmunta Krasińskiego. Po powstaniu styczniowym (wierna intencjom romantyków) odważenie podejmowała tematy dotyczące narodu. Współpracowała blisko z wnukiem Zygmunta Krasińskiego, hrabim Adamem Krasińskim.

Udział w akcji Narodowe Czytanie wzięli m.in.: dyrekcja i przedstawiciele Muzeum, ks. Kan. Jarosław Arbat, członkowie Akcji Katolickiej i Towarzystwa Miłośników Opinogóry, uczniowie szkół w Opinogórze, Kołaczkowie i Woli Wierzbowskiej, członkowie Gminnego Klubu Seniora Plus, Gminnego Ośrodka Kultury, Straży Pożarnej oraz czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze.

Muzycznie imprezę uświetniła Bogumiła Nasierowska wraz ze swoimi uczniami. Organizatorami akcji było Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Gminnej Biblioteki Publiczna w Opinogórze

Już wiadomo, że przyszłym roku podczas Narodowego Czytania będzie czytana „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Muzeum Romantyzmu/Fot. Michał Krzyżanowski