“Nie ma Niepodległości bez europejskiej jedności”

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, 30 marca o godz. 12.00, wspólnie z Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacją My Obywatele UE , Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Urzędem Gminy w Opinogórze Górnej zaprasza do muzealnej Oranżerii na spotkanie w ramach “Mazowieckiego Wędrownego Instytutu Europejskiego im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego”.

Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski to inicjatywa Samorządu Województwa Mazowieckiego, która zapoczątkowana została podczas podsumowania roku Jastrzębowskiego na Mazowszu. Spotkanie będzie składało się z dwóch części: 1. panelu na temat zasady jedności w Unii Europejskiej oraz znaczenia funduszy europejskich dla lokalnej społeczności, 2. inscenizacji historycznej odczytu Konstytucji dla Europy autorstwa W. B. Jastrzębowskiego w wykonaniu Olgierda Łukaszewicza, Stanisława Biczyski oraz Moniki Goździk.

Wstęp wolny.

red

Fot. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze