Nie siedź w domu

„Nogami nie można się zbawić”
– to temat kolejnego spotkania z cyklu „Spójrz Mu w oczy”, organizowanego przez Parafię św. Franciszka we współpracy z Prezydentem Miasta Ciechanów.
Gościć będziemy ks. Marka Bałwasa. Nasz Gość  święcenia kapłańskie przyjął w roku 1998. Jeszcze przed wstąpieniem do seminarium, a później także jako kleryk opiekował się grupą osób niepełnosprawnych z diecezji włocławskiej. W 2003 r. uległ wypadkowi samochodowemu, na skutek którego porusza się na wózku inwalidzkim. Ksiądz Marek Bałwas jest duszpasterzem młodzieży – corocznie prowadzi rekolekcje w różnych miejscach kraju. Od 2003 r. opiekuje się także grupą osób niepełnosprawnych z diec. włocławskiej „Bartymeusz”.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę 12 lutego o godz. 19 w kościele Parafii św. Franciszka. Serdecznie na to spotkanie zapraszamy.

Koncert w Opinogórze
Zapraszamy na 498 koncert, który odbędzie się 12 lutego 2012 r. o godz. 12. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Gośćmi koncertu będą: Marcin Dominik Głuch (pianista, kompozytor, antropolog kultury) i Agnieszka Karwowska (flecistka).