Nie żyje Agnieszka Bukowska

Zmarła dr n. med. Agnieszka Bukowska, była ciechanowska radna miejska i powiatowa, jedna z czołowych postaci ciechanowskiego środowiska pielęgniarskiego. Odeszła 18 października, w wieku 67 lat.

Jeszcze jako Agnieszka Olszewska została wybrana radną I kadencji Rady Miasta Ciechanów z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Była też radną Rady Powiatu Ciechanowskiego, w klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości.

– Zawsze była blisko spraw studentów, blisko spraw ludzi. Przez wiele lat związana była ze środowiskiem pielęgniarskim, jako pracownik Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ostatnie lata poświęciła Państwowej Uczelni Zawodowej  im. I. Mościckiego w Ciechanowie. W latach 2001-2019 była wykładowcą Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, opiekunem wielu roczników studentów. Była świadkiem i uczestnikiem powstawania samorządu zawodowego oraz kształcenia pielęgniarek na poziomie akademickim w naszym mieście. Zawsze angażowała się w sprawy społecznie ważne, godnie reprezentowała pielęgniarstwo na arenie ogólnopolskiej – wspomina dr n. med. Ewa Wiśniewska, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej  im. I. Mościckiego  w Ciechanowie.

Rodzinie Zmarłej składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Fot. FB PUZ im. I. Mościckiego w Ciechanowie