Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie ciechanowskim

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informujemy, że 28 lutego na dyżurze nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszczącym się w siedzibie Starostwa, pok. 314, porad prawnych w zastępstwie za Aleksandrę Cendrowską będzie udzielała Kinga Wiśniewska.

Starostwo przypomina, że w powiecie ciechanowskim działa sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 (Siedziba Starostwa Powiatowego);

w Glinojecku, ul. Polna 2c; w Grudusku, ul. Ciechanowska 54; w Gołyminie Ośrodku, ul. Szosa Ciechanowska 8; w Sońsku, ul. Ciechanowska 20; w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4.

– Wyżej wymienione jednostki świadczą poradnictwa z zakresu rozwiązywania problemów: rodzinnych, psychologicznych, pedagogicznych, pomocy społecznej, alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy domowej, interwencji kryzysowej, bezrobocia, pokrzywdzonych przestępstwem, konsumenckich, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne – informuje Starostwo.

Termin wizyt ustalany jest indywidualnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem telefonu: 729 055 949, lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej: pomocprawna@ciechanow.powiat.pl.

Szczegóły na: https://www.ciechanow.powiat.pl/pl/pierwszapomocprawna

red