Nowa dyrektor w ciechanowskiej SP 5

Od jutra (1 września) nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie obejmie Dorota Stryjewska. Była jedyną kandydatką w konkursie ogłoszonym przez miasto.

– Nowa dyrektor SP nr 5 jest nauczycielem z 33-letnim stażem pracy. Od 1991 r. była zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przez 3 lata pełniła w tej szkole funkcję wicedyrektora. Posiada 2-letnie doświadczenie na stanowisku doradcy metodycznego nauczania początkowego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Jest Egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Ponadto jest współautorką podręczników do wychowania przedszkolnego „Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem” i edukacji wczesnoszkolnej „Szkolna Trampolina” wydawnictwa PWN. Otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Brązowy Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP, Nagrodę Prezydenta Miasta oraz Nagrody Dyrektora Szkoły – informuje Urząd Miasta Ciechanów.

Dorota Stryjewska została wybrana na pięcioletnią kadencję. Zastąpiła Anetę Głuszniewską, która niedawno został dyrektorem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych.

red

Fot. UM Ciechanów