Nowa pracownia w ciechanowskiej PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy uruchomiła pierwsze w mieście nowoczesne Centrum Edukacji Technicznej Haas – HTEC.

– Dzięki temu  studenci z Mazowsza szkoląc się w zakresie obróbki skrawaniem mogą liczyć na szerokie wsparcie m.in. stypendia edukacyjne oraz programy certyfikujące umiejętności – komentuje biorąca udział w otwarciu pracowni I zastępca prezydenta Ciechanowa Joanna Potocka-Rak. – Ponadto zdobywając wiedzę praktyczną, zyskują przepustkę do uzyskania atrakcyjnej pracy u naszych lokalnych przedsiębiorców.  Serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w ten projekt.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sdfs_yEFS90[/embedyt]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie inwestuje w obrabiarki i technologię CNC

25 stycznia w gmachu głównym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie otwarta została otwarta pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie.

Tym samym stała się ona certyfikowaną placówką ogólnoświatowego programu Haas Technological Education Center (w skrócie HTEC). Laboratorium Technik Wytwarzania i Budowy Maszyn zostało doposażone w dwie obrabiarki CNC firmy Haas. Dwie obrabiarki CNC (frezarka Haas TM-1P i tokarka Haas ST-10) zapewnią studentom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w programowaniu i użytkowaniu obrabiarek CNC, możliwość poznania aktualnych technologii i stosowanych narzędzi. Powstanie pracowni jest wspólną inicjatywą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i firmy Abplanalp.

Abplanalp to jedna z największych firm w Europie Środkowej, która od 40 lat oferuje nowoczesne technologie światowych producentów w zakresie obróbki metali. Misją firmy jest zapewnienie najwyższych standardów obsługi oraz dostarczenie kompleksowych rozwiązań technologicznych, gwarantujących partnerom biznesowym przewagę konkurencyjną. Abplanalp jako wyłączny przedstawiciel firmy Haas w Polsce i 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej rozumiejąc problemy i potrzeby szkolnictwa zawodowego aktywnie wspiera edukację zawodową w Polsce w zawodach związanych z obrabiarkami do obróbki skrawaniem.

Haas CNC to największy producent obrabiarek w USA produkujący pełen asortyment pionowych i poziomych centrów obróbkowych CNC, tokarek CNC i stołów obrotowych.

Założenia programu HTEC – Centrów Edukacji Technicznej Haas

Koncepcja HTEC (Haas Technical Education Center) w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę Haas CNC w odpowiedzi na bardzo duży brak wykwalifikowanych techników i inżynierów w branży obrabiarek sterowanych CNC. Program HTEC ma na celu przyciągnięcia do szkół zawodowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC, pomocy szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC. Dodatkowym celem programu jest równoległe wspieranie w podnoszeniu wiedzy kadry nauczycielskiej, która kształci przyszłych operatorów obrabiarek.

Koncepcja Centrów Edukacji Technicznej firmy Haas jest przedsięwzięciem na skalę światową. Obecnie 149 szkoły w Europie, Rosji, Kanadzie i USA uzyskały certyfikat HTEC. Natomiast łącznie na świecie blisko 3000 szkół posiada około 6000 maszyn Haas, dzięki czemu każdego roku ok. 50 000 uczniów i studentów kształci się na obrabiarkach amerykańskiego producenta.

Warto podkreślić, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie pod względem ilości i rozwoju sieci Centrów Edukacji Technicznej Haas. Obecnie 23 placówek edukacyjnych uzyskało certyfikację HTEC od firmy Haas CNC.

Praktyka jest najważniejsza

Firma Haas CNC dostarczając do placówek edukacyjnych maszyny CNC do obróbki skrawaniem współpracuje z dostawcami wyposażenia, używanego w procesach produkcji wykorzystujących obrabiarki sterowane CNC, oferując szkołom produkty w zakresie oprzyrządowania i doposażenia maszyn. Ważne jest, aby studenci zapoznający się z technikami produkcji mieli możliwość praktycznego zetknięcia się z nowoczesną technologią i obrabiarkami, z którymi będą stykać się w późniejszej pracy w przemyśle. Dlatego też w Centrum Edukacji Technicznej Haas wymagana jest obecność dwóch podstawowych typów obrabiarek wykorzystywanych w obróbce wiórowej: frezarki oraz tokarki, system komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM Esprit, symulatory sterownika maszyny.

Aktualnie pracownia wyposażona jest w dwie obrabiarki firmy Haas CNC – centrum pionowe TM-1P (frezarka narzędziowa) i tokarkę ST-10.

Wiesław Wernik, PWSZ Ciechanów