Nowa szefowa delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie

Anna Żebrowska, była wiceprezydent Ciechanowa, została nowym kierownikiem delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. Zastąpiła na tym stanowisku Roberta Kochańskiego.

Akt powołania wręczył Annie Żebrowskiej wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. – Życzę p. Aniu powodzenia. Zawsze może Pani liczyć na moją pomoc. Gratuluję – napisała na FB poseł PiS z okręgu płocko-ciechanowskiego Anna Cicholska.

Anna Żebrowska jest absolwentką studiów podyplomowych w SGGW w Warszawie, w zakresie rachunkowości oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, w zakresie administracji publicznej z elementami zarządzania jakością. Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Równocześnie ukończyła Studium Pedagogiczne. Posiada doświadczenie w zawodzie nauczyciela. Od wielu lat jest aktywnym działaczem samorządowym. Przez lata była sołtysem, potem radną gminną, powiatową i zastępcą prezydenta miasta Ciechanowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jako wiceprezydent miasta odpowiadała za sprawy związane z oświatą, polityką społeczną, kulturą i sportem.

Do zadań kierownika delegatury należy m.in. weryfikowanie i opracowywanie informacji na potrzeby wojewody, koordynacja i nadzór działań podległej mu instytucji, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz miejscowymi jednostkami zespolonej administracji rządowej.

Fot. mazowieckie.pl