Zanim złupili Rzym, mieszkali w Ciechanowie!

Kolejny grób sprzed trzech tysięcy lat i pozostałości po osadzie Gotów  z II/III w. naszej ery odkryto na ciechanowskim pl. Jana Pawła II – dawnym Rynku.

O nowym odkryciu w obrębie fundamentów prawdopodobnie szesnastowiecznego budynku mówi archeolog Jakub Affelski.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=wEaAy2TDxxM’]

– Znaleźliśmy kolejny grób ciałopalny – powiedział nam dzisiaj (czwartek, 7 kwietnia) archeolog Jakub Affelski. – Do tego sześć jam gospodarskich po osadzie kultury wielbarskiej.

Jamy spełniały funkcję piwnic. Gdy je odkryto – były wypełnione ziemią i ceramicznymi skorupami. – W osadzie kultury wielbarskiej mieszkali Goci, którzy przywędrowali ze Skandynawii, potem wyruszyli na tereny obecnej Ukrainy, tam rozdzielili się na Ostrogotów i Wizygotów, a potem zdobyli i złupili Rzym – tak w bardzo dużym skrócie Jakub Affelski opowiada o burzliwych dziejach tego wojowniczego plemienia.

W kolejnym odkrytym grobie kultury łużyckiej znaleziono trzy urny z ludzkimi szczątkami – bardzo prawdopodobne, że był to grób rodzinny. Jakub Affelski nie wyklucza dalszych odkryć.

Tymczasem pojawiły się wątpliwości co do resztek fundamentów odkrytych również na placu. Początkowo przypuszczano, że to pozostałości po szesnastowiecznym ratuszu. Na stronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pojawił się nawet oficjalny komunikat: “Delegatura w Ciechanowie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, będzie wnioskowała o zaznaczenie obrysu budynku domniemanego ratusza w posadzce placu”.

Dzisiaj szef ciechanowskiej delegatury WKZ Krzysztof Kaliściak powiedział ciechtivi.pl, że to już nieaktualne. – To nie są fundamenty ratusza – powiedział. – To są relikty średniowiecznych murów obronnych i baszty.

Ale prowadzący wykopaliska Jakub Affelski uważa inaczej. – Okazało się, że to ani ratusz, ani mury obronne – powiedział nam dzisiaj. – To pozostałości po jakimś budynku. Znaleźliśmy w tym miejscu ślady po piecu.

W jednym Krzysztof Kaliściak i Jakub Affelski są zgodni – zarys budynku powinien zostać zaznaczony odrębnym kolorem na nowej posadzce placu.

msz