Nowe samochody dla mazowieckich strażaków

w Jednorożcu (pow. przasnyski) odbyła się uroczystość z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika oraz mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego z okazji wręczenia 13 promes na dofinansowanie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz z przekazaniem trzech samochodów specjalnych dla strażaków z Mazowsza.

Z powiatu ciechanowskiego promesy otrzymały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Pawłowa, gm. Regimin i Ojrzenia, gm. Ojrzeń. Ciężki samochód kwatermistrzowski przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, a lekki samochód kwatermistrzowski – jednostce OSP w Rydzewie, gm. Ciechanów.

Lista wszystkich promes tutaj: https://www.gov.pl/web/kwpsp-warszawa/wreczenie-promes-na-zakup-samochodow-ratowniczo-gasniczych-oraz-przekazanie-samochodow-specjalnych-w-wojewodztwie-mazowieckim

Red

Fot. Marek Szyperski