Nowe targowisko w Glinojecku oficjalnie otwarte

Kosztowało prawie 2 mln zł, z czego 1 mln zł to dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Wczoraj (środa, 15 września) oficjalnie otwarto nowe targowisko miejskie w Glinojecku.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 mln 970 tys. zł. 970 tys. zł stanowił wkład gminy Glinojeck z własnego budżetu. – Unia Europejska sfinansowała inwestycję z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” – informuje Dawid Marczewski z Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

W uroczystym otwarciu targowiska wzięli udział m.in.: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, radny Sejmiku Konrad Wojnarowski, proboszcz parafii Glinojeck ks. kan. Adam Staniszewski, burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński, radni, projektanci, budowniczy, kupcy i mieszkańcy.

– Umowa o przyznanie pomocy finansowej na budowę targowiska podpisana została w dniu 13 maja 2020 roku, pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Glinojeck – informuje Dawid Marczewski. – W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano dwie wiaty handlowe, stanowiska handlowe niezadaszone, utwardzenie terenu, ciągi komunikacyjne, parkingi, sanitariaty, wiatę na odpady komunalne. Wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie wód deszczowych. Na dachach wiat zostały zamontowane panele fotowoltaiczne oraz oświetlono teren targowiska.

Red

Fot. Tomasz Lewandowski