Nowe wojsko w Ciechanowie

Ciechanowskie koszary mają nowych lokatorów – 1. Olsztyński Batalion Składowania.

O tym, że w Ciechanowie pojawią się także inne oddziały wojskowe, poza 5. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój, mówił w lutym tego roku wiceminister obrony narodowej Marek Łapiński. Gościł wtedy na kolejnej przysiędze “Terytorialsów”.

1. Olsztyński Batalion Składowania został15 lat temu w Olsztynie. Jego zadania to: „oprócz składowania materiałów dla potrzeb jednostek stacjonujących w północnych województwach, batalion zabezpiecza bieżące zapotrzebowanie w materiały oraz posiada wyspecjalizowaną kompanię mogącą budować rurociągi którymi może przesyłać paliwa płynne do pododdziałów na polu walki” – podaje portal www.jednostki-wojskowe.pl.

Batalion wchodzi w skład 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego, a swe święto obchodzi 30 czerwca.

Fot. wikipedia.org