Nowi podoficerowie w szeregach 5. Brygady

W dniach 12-13 grudnia 36 kadetów zdało egzamin kończący kurs podoficerski SONDA, który od września odbywał się w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej i przeznaczony był dla żołnierzy ochotników. Zostaną oni awansowani na stopień kaprala.

Kurs rozpoczął się we wrześniu kwalifikacjami, rozpoczęło go 56 żołnierzy ochotników, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową w 5. Mazowieckiej Brygady Oborny Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. Rój. Organizatorem SONDY była Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu i w Toruniu.

Kurs trwał  43 dni łącznie i był podzielony na 2 moduły. Moduł niestacjonarny to 21 dni kształcenia na odległość w formie teoretycznych zajęć e-learningowych oraz moduł stacjonarny – 22 dni kształcenia w jednostce macierzystej. W miniony weekend kursanci zdawali egzamin na podoficera składający się z 3 etapów: ogólnego sprawdzianu z wiedzy teoretycznej, testu sprawności fizycznej oraz egzaminu praktycznego, polegającego na sprawdzeniu nabytych umiejętności instruktorskich podczas prowadzenia przez żołnierzy punktu nauczania. Kurs ukończyło 36 kadetów w tym 6 kobiet.

Celem Sondy jest przygotowanie żołnierzy do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów OT oraz wpojenie podoficerom wartości, które podniosą ich autorytet i pozwolą im być dobrym przywódcą.

– Szkolenie zapewniło również kursantom zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie pozwalającym na funkcjonowanie w jednostce wojskowej na stanowisku podoficerskim w warunkach pokoju, kryzysu czy wojny, nabycie odpowiedniej odporności psychicznej i sprawności fizycznej warunkujących wykonanie zadań w warunkach stresu, wzmożonego ryzyka i wysiłku fizycznego, zrozumienie istoty misji i roli Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa narodowego – podsumowuje podoficer Dowództwa 5. Brygady, st. chor. szt. Arkadiusz Postołowicz.

W lutym 2021 roku ruszy kolejna, już III edycja Kursu Podoficerskiego SONDA.

Zostań jednym z nas

Ochotnicy, którzy chcieliby spróbować swoich sił w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej mogą składać wnioski zarówno osobiście w swoich macierzystych Wojskowych Komendach Uzupełnień jak i przez Internet poprzez platformę ePUAP. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego można znaleźć na stronie www.wojsko-polskie.pl/5bot/.

Najbliższe szkolenie zaplanowane jest na 18-19 grudnia i będzie ono kontynuowane od 6 do 17 stycznia oraz 23-24 stycznia. Natomiast pierwsze wcielenie oraz szkolenie podstawowe w nowym roku również będzie rozłożone w czasie i odbędzie się od 4 do 17 stycznia i 23-24 stycznia. Kolejne: 19.02 – 06.03.2021, 09 – 24.04.2021, 25.06 – 10.07.2021, 20.08 – 04.09.2021, 05.11 – 20.11.2021

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT