Nowi strażacy w PSP w Ciechanowie

Dzisiaj (poniedziałek, 26 września) w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie odbył się uroczysty apel z okazji ślubowania, które złożyli strażacy przyjęci do służby przygotowawczej w PSP. Byli to strażacy: Karol Monczewski, Łukasz Tyszka, Radosław Wesołowski.

Ślubowanie przyjął zastępca komendanta powiatowego PSP w Ciechanowie bryg. Radosław Osiecki. – Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, każdy strażak  Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby. Jest to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym, postrzegany jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym uznaniem służby i wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej – informuje oficer prasowy KP PSP w Ciechanowie kpt. Damian Kołpaczyński.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

red

Fot. mł. bryg. Piotr Kwasiborski