„Nowoczesna biblioteka – Profesjonalny bibliotekarz – Zadowolony czytelnik”

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zakończyła realizację cyklu szkoleń pt.: „Nowoczesna biblioteka – Profesjonalny bibliotekarz – Zadowolony czytelnik” skierowanych do bibliotekarzy z terenu powiatu ciechanowskiego.


Szkolenia odbywały się w okresie od czerwca do listopada 2020 roku i podzielone były na dwa bloki i pięć szkoleń. W bloku wiosennym w czerwcu odbyły się dwa szkolenia w formie online. Pierwsze szkolenie to warsztaty zatytułowane „Od pomysłu do realizacji”, dotyczyło potencjalnych źródeł finansowania projektów bibliotecznych i ich realizacji. Drugie szkolenie pt.: „Nowoczesne działania marketingowe w bibliotece. Biblioteka na Facebooku” Tematem szkolenia była strategia marketingowa i jej praktyczne zastosowanie w bibliotece.

W bloku jesiennym odbyły się trzy szkolenia. Dwa (wrzesień, październik) w formie stacjonarnej, natomiast trzecie listopadowe online. We wrześniu szkolenie odbyło się w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie (naszego partnera w projekcie). Tematem było projektowanie i aranżacja przestrzeni bibliotecznej, czyli jak dostosować i zmienić przestrzeń, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz jak dostosować wnętrze biblioteki by była przyjazna czytelnikom.

Październikowe szkolenie odbyło się w formie warsztatów twórczych pt. „Kształtowanie wyobraźni przez twórcze działania plastyczne – poznawanie nowatorskich form pracy z dziećmi i młodzieżą,” prezentowane były ciekawe techniki i metody plastyczne takie jak: batik, robienie stroików, dekoracji i ozdób okolicznościowych.


W listopadzie na zakończenie projektu odbyło się szkolenie pt.: „Trening umiejętności interpersonalnych – praca z trudnym czytelnikiem”. Uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę na temat potrzeb współczesnych czytelników metod współpracy z nimi.
Wszystkie szkolenia miały na celu podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności zawodowych przez bibliotekarzy. Zdobyta wiedza ma zaowocować w przyszłości korzystnymi zmianami w funkcjonowaniu bibliotek. Rezultatem wprowadzonych zmian ma być większe zainteresowanie lokalnego środowiska tymi instytucjami.

Koszt całości zadania wyniósł 13.990 zł, w tym dotacja MKiDN 10.990 zł.

Partnerem zdania była Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki.

PBP Ciechanów