Nowoczesna hala sportowa oddana do użytku w Ojrzeniu

Hala przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu kosztowała ok. 5,5 mln zł. Z gminnego budżetu wyłożono na ten cel ok. 1,4 mln zł, a resztę pokryły rządowe: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 3 mln zł oraz Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1,1 mln zł.