Nowy dowódca ciechanowskich Terytorialsów. Obecny wraca na Podlasie

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wręczył nominacje na nowe stanowiska pięciu oficerom. Nowym dowódcą 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej został płk Paweł Lech. Dotychczasowy dowódca płk Mieczysław Gurgielewicz został mianowany dowódcą 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Płk Mieczysław Gurgielewicz dowodził 5. MBOT o 1 maja 2020 r. Płk Paweł Lech od 2021 r. był szefem oddziału w Pionie Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Za polska-zbrojna.pl:

Płk Paweł Lech, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył także studia podyplomowe z ochrony i zarządzania kryzysowego, a w 2021 roku obronił tytuł doktora w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Karierę wojskową rozpoczął od dowodzenia plutonem w 1 Batalionie Logistycznym, następnie służył w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych. W 2018 roku został zastępcą dowódcy 8 Brygady Obrony Terytorialnej, a w 2021 roku – szefem oddziału w Pionie Szkolenia WOT.

Płk Mieczysław Gurgielewicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Po jej ukończeniu służył m.in. w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej i 16 Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2004–2016 był związany z 15 Brygadą Zmechanizowaną, gdzie pełnił funkcje m.in. oficera sekcji, szefa sekcji rozpoznawczej i zastępcy szefa sztabu brygady. Wówczas dwukrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju: na Wzgórzach Golan i w Afganistanie. Służył też na stanowisku zastępcy dowódcy 1 Brygady Obrony Terytorialnej i dowódcy 5 Brygady Obrony Terytorialnej.

Czytaj także: Nowi dowódcy w Wojsku Polskim (polska-zbrojna.pl)

Przypomnijmy, że w 5. MBOT in. por. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój służy już ponad 2 tys. żołnierzy, a jej bataliony stacjonują w: Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Południowym.

red

Fot. polska-zbrojna-pl