Nowy dziekan w Ciechanowie

Biskup płocki Piotr Libera zdecydował: od 1 lipca nowym dziekanem dekanatu ciechanowskiego będzie ks. kan. mgr Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie. Księże Dziekanie – gratulujemy.