Nowy parking przed Klasztorkiem

Po rewitalizacji XIX bramy dzwonnej przed ciechanowskim Klasztorkiem przyszła kolej na uporządkowanie terenu przed jednym z dwu najstarszych ciechanowskich kościołów. Są nowe alejki i miejsca parkingowe.

Dla ciechtivi.pl komentuje I zastępca prezydenta Ciechanowa Joanna Potocka-Rak.

Budowa parkingu przy jednym z najstarszych zabytków Ciechanowa, nie była realizacją prostą. Zabytkowy XVI w. gotycki kościół i miejsca parkingowe usytuowane pośród starego drzewostanu, wymagały zastosowania niestandardowych rozwiązań projektowych. Dlatego w bezpośrednim otoczeniu kościoła jaki i na ciągach pieszych i pieszo jezdnych, pojawiła się mieszanka żwirowa, zamiast typowej kostki. Na parkingu natomiast zastosowano eko-kratkę, w którą zostanie zasiana trawa. Takie rozwiązanie pozwoliło na uniknięcie efektu wybetonowanej dużej powierzchni parkingu, pośród starego drzewostanu. Całość będzie bardziej przypominała uporządkowane założenie parkowe niż miejsca postojowe dla blisko 40 samochodów. Przyjęte i zrealizowane już rozwiązanie projektowe zostało uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który wskazał właśnie taką technologię jako odpowiednią dla otoczenia tak wyjątkowego obiektu. Całość prac budowanych została już zakończona i mieszkańcy mogą sami ocenić efekt końcowy. Pragnę dodać, że zostaną jeszcze wykonane nasadzenia roślin ozdobnych, odpowiadające zarówno charakterowi miejsca jak i zacienionej przestrzeni wśród drzewostanu. To wyjątkowo urokliwy zielony zakątek naszego miasta, którego funkcja użytkowa, wymagała odpowiedniego zagospodarowania. Cieszę się, że dzięki bardzo dobrej współpracy z Konserwatorem Zabytków i zaangażowaniu pracowników Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, całość tej niełatwej inwestycji została zrealizowana.

not. Msz

fot. Marek Szyperski