Nowy sprzęt dla druhów z Gołymina – Ośrodka

Nowy sprzęt służący do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń otrzymali strażacy z OSP w Gołyminie – Ośrodku.

Wartość sprzętu to 20 tys. zł. Zakup był możliwy dzięki dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

red

Fot. Urząd Gminy w Gołyminie – Ośrodku