Nowy szef ciechanowskich strażaków odebrał nominację

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zakończyła się uroczystość powołania na dowódcze stanowiska. M.in. z rąk komendanta wojewódzkiego nominację na komendanta powiatowego PSP w Ciechanowie odebrał mł. bryg. Tomasz Gajewski.

Od lewej: komendant wojewódzki bryg. Jarosław Nowosielski, komendant powiatowy mł. bryg. Tomasz Gajewski, zastępca komendanta powiatowego mł. bryg. Radosław Osiecki

-“Z dniem 10 czerwca 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Nowosielski powołał czterech oficerów Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko komendanta powiatowego PSP oraz zastępcy komendanta powiatowego PSP w garnizonie mazowieckim: Mł. bryg. Tomasza Gajewskiego na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ciechanowie. Bryg. Andrzeja Króla na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Makowie Mazowieckim. St. bryg. Zbigniewa Kąpińskiego na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Mławie. St. kpt. Marka Krawczyka na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie” – informuje KW PSP.

Od lewej: komendant wojewódzki bryg. Jarosław Nowosielski, komendant powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim bryg. Andrzej Król – wcześniej dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ciechanowie.

O nowym komendancie ciechanowskim – tutaj: https://www.ciechtivi.pl/z-dzialdowa-do-ciechanowa-jest-nowy-komendant-powiatowy-panstwowej-strazy-pozarnej/

Fot.  mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.