Nowy zastępca dowódcy w 5. Brygadzie

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ma nowego zastępcę dowódcy. Jest nim dotychczasowy zastępca komendanta Centrum Szkolenia WOT w Toruniu ppłk Artur Inczewski.

Ppłk Artur Inczewski zastąpił na stanowisku dotychczasowego zastępcę dowódcy 5. Mazowieckiej Brygady OT, ppłk. Dariusza Kozłowskiego.

Podpułkownik Inczewski rozpoczął swoją służbę wojskową w 1992 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. J. Bema w Toruniu na wydziale Artyleria lufowa. W 1996 r. został promowany na pierwszy stopień oficerski i  w tym samym roku rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy plutonu w WSO w Toruniu, gdzie pełniąc różne funkcje służył do 2008 r. We wrześniu 2008 r. objął stanowisko oficera w Sekcji Operacyjnej 2. Pułku Komunikacyjnego. Doświadczenie wojskowe zdobywał także w 2 Pułku Inżynieryjnym i Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych,  a od 2018 r. swoją służbę pełnił  w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. 21 czerwca objął stanowisko zastępcy dowódcy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jest absolwentem studiów z zakresu wychowania obronnego na Akademii  Bydgoskiej  oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami ludzkimi z elementem psychologii zarządzania.

*****

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej na terenie północnego Mazowsza funkcjonuje od 2017 r. Jej misją jest wspieranie i obrona lokalnej społeczności. Obecnie w Brygadzie służy ponad 2 tysiące żołnierzy z czego blisko 1900 stanowią żołnierze ochotnicy pochodzący z 17 powiatów północnego Mazowsza oraz 7 dzielnic prawobrzeżnej Warszawy.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5.MBOT